Traumainformoitu kasvatus - Traumatietoutta ja tunnetaitoja opettajille ja varhaiskasvattajille

INFO

Alkamisaika
4.5.2019 9.00
Loppumisaika
4.5.2019 16.30

SIJAINTI

Helsinki (tarkempi paikka myöhemmin)

TAPAHTUMAKUVAUS


Kohderyhmä:  Varhaiskasvattajat, opettajat, koulukuraattorit, muut opetusalan ammattilaiset


Kouluttajat:  Elisa Auvinen (kirjallisuusterapiaohjaaja, lastentarhanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja)

        Kati Sarvela (HLL, hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia)

Hinta: 99 euroa + alv 24 % yht. 122,76 euroa


Miksi kasvatusalan ammattilaiset tarvitsevat traumatietoutta? Monet opettajat ovat havahtuneet lasten ja nuorten mielenterveyden oireiluun, jota myös kiusaaminen ja muu väkivalta ilmentävät. Myös päiväkotien arjessa näkyy, kuinka lapset ja aikuiset voivat kantaa kehossaan esimerkiksi kotona syntyneitä traumoja, tunnehaavoja, kuten kaltoinkohtelua, henkistä laiminlyöntiä, menetyksiä tai vakavaa sairautta.


Kokemuksemme määrittävät sitä, millaisia olemme. Onkin tärkeää ymmärtää, kuinka kauaskantoiset vaikutukset tunnehaavoilla voi elämäämme olla. Ne mm. heikentävät itsesäätelyä ja itsemyötätuntoa sekä vaikeuttavat oppimista. Myös opettajat voivat sijaistraumatisoitua ja alkaa kärsiä empatiauupumuksesta, joka heikentää myötäelävän kohtaamisen kykyä. Tutkimusnäyttö, jonka mukaan traumat altistavat myös monille muille mielenterveys- ja terveysongelmille, lisääntyy kaiken aikaa.


Kasvatusmaailman ammattilaiset tarvitsevat taitoja tunnistaa traumat, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa niitä paitsi syntyy herkästi, niistä juontuviin kokemuksiin voidaan myös vaikuttaa. Tällä kurssilla perehdymme lapsuuden kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien (ACE) seuraamuksiin. Tutustumme myös psykoedukatiivisiin työkaluihin, joiden avulla lapsia ja nuoria voidaan opettaa säätelemään vireystilaansa, omaa autonomista hermostoaan. Kasvatusalan työntekijät saavat myös tietoa siitä, kuinka heidän omat kokemuksensa vaikuttavat heidän kykyynsä kohdata lapset ja nuoret.


Hyvä itsetuntemus on tärkeimpiä traumainformoidussa järjestelmässä toimivien opettajien voimavaroja. Sen lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan toimivia menetelmiä, joita ammennamme kirjallisuusterapeuttisesta ajattelusta: siitä, kuinka kielen, tekstien ja kirjoittamisen kautta voidaan tutustua sekä omaan että lasten ja nuorten kokemusmaailmaan. Harjoituksissa tutkitaan luovan kirjoittamisen keinoin mm. omia tunteita ja tarpeita sekä lapsuutta niiden kaikupohjana.