Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle

INFO

Alkamisaika
23.2.2019 klo 9.00
Loppumisaika
23.2.2019 klo 16.30

SIJAINTI

Helsinki, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

TAPAHTUMAKUVAUS


Kouluttajat:

Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Anne Pelkonen

 Hammaslääkäri ja terapeutti Kati Sarvela

Hinta: 99 euroa + alv 24%

Tausta ja koulutuksen tavoite:

Traumainformoidulla hoitamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa hoitamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Ottamalla tämän huomioon eri terveydenhuollon pisteissä, voidaan pienilläkin teoilla helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen hoidon etenemistä ja siten eri toimipisteiden hoidon vaikuttavuutta. Tunnehaavoilla on suuri merkitys terveyskäyttäytymiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen ja toimenpidepelkoihin. 

Fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät rikokset, onnettomuudet ja työtapaturmat altistavat Suomessa vuosittain 100 000 ihmistä traumaattiselle kokemukselle. Ihmiset menettävät traumaattisesti läheisiään, sairastuvat vakavasti, kokevat kipua ja erilaisia sietämättömiä tilanteita. Myös lääketieteelliset toimenpiteet ja hoitokomplikaatiot aiheuttavat traumaattisia kokemuksia. Käytännössä jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen joutuu kohtaamaan työssään traumatisoituneita ihmisiä päivittäin  ja lukemattomat alan ihmiset traumatisoituvat itse.

Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus ovat auttajan työssä tavallisia.
Vaikka vakava traumatisoituminen lisää sekä sairastavuutta että kuolleisuutta, saa se ihmiset välttämään kontaktejaan terveydenhuoltoon, mikä siirtää hoidon painopistettä epätarkoituksenmukaisesti päivystystoimintaan. Traumaattiset kokemukset saavat ihmiset hakeman helpotusta myös haitallisista lähteistä, kuten päihteistä, syömisestä, pelaamisesta tai ylenpalttisesta liikkumisesta. Traumakokemukset voivat saada ihmisen kieltäytymään ammattilaisen silmin tarpeellisista hoidoista tai toimenpiteistä tai jättämään määrätyn lääkityksen käyttämättä. Myös erilaisten hoito-ohjeiden noudattaminen voi olla vaikeaa. Nämä ongelmat hoitomyöntyvyydessä aiheuttavat hoitohenkilökunnassa turhautumista ja terveydenhuollossa tyhjäkäyntiä myös viime tipassa peruttujen tai käyttämättä jääneiden aikojen vuoksi. Traumatisoituneen potilaan vireystila on usein joko liian korkea tai matala, mikä vaikuttaa sekä potilaan käyttäytymiseen että peilisolujärjestelmän kautta hoitavan henkilön vireystilaan ja hyvinvointiin.

Traumainformoitu hoidon koulutuksen painopiste on somaattisilla erikoisaloilla sekä yleislääketieteessä. Sen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilainen millä tahansa erikoisalalla toimiessaan tunnistaa traumaperäisille oireille altistavat tilanteet, ymmärtää traumatisoitumisen psykofysiologian ja osaa huomioida potilaiden mahdolliset vaikeat elämänkokemukset niin vastaanottojärjestelyissään kuin suhtautumistavassaan sekä tietoisesti välttämään sekä aikaisempien traumuistojen tarpeetonta aktivoitumista että estämään mahdollisuuksiensa mukaan uusien tunnehaavojen syntyä.

Traumainformoitu hoito valmentaa ammattilaisia miettimään, missä määrin traumahistorian kartoittaminen on tarpeen, miten esille tulleisiin seikkoihin on hyvä suhtautua, missä menevät oman osaamisen rajat ja minne ohjata enemmän apua tarvitseva potilas. Se valmentaa ammattilaiset myös tunnistamaan oman elämänhistorian myötä syntyneet sudenkuopat, havainnoimaan siirtyviä traumareaktioita itsessään ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Tervetuloa!