Sisäistä teatteria sote-ammattilaisille - Tutki itseäsi luovuuden ja hyväksyvän läsnäolon keinoin

INFO

Alkamisaika
7.8.2018
Loppumisaika
8.9.2018

SIJAINTI

Lapinlahden Lähde
Lapinlahdenpolku 8/ Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki

TAPAHTUMAKUVAUS

Vetäjät:  

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kirjallisuusterapiaohjaaja, EMDR, sensomotorinen psykoterapia Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

HLL, hypnoterapeutti, mindfulness-ohjaaja, sensomotorinen psykoterapia,  Kati Sarvela

Ajankohta:  7-8.9.2018

Paikka:  Lapinlahden Lähde

Hinta:   350 euroa + alv 24 %

Minimi osallistujamäärä:   10 henkilöä  

Itsetuntemus, omien tunteiden ja kehollisten tilojen tunnistus on tärkeä osa sitä, mitä nykyään kutsutaan traumainformoiduksi hoitamiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että sote-ammattilainen osaa tunnistaa, havainnoida ja kohdata itsessä ja potilaassa/asiakkaassa olevia, erilaisten pienempien ja suurempien elämänkolhujen aiheuttamia tunnetiloja ja reaktioita. Tätä kautta löydämme armollisuutta ja hyväksyvää läsnäoloa itseämme ja potilaitamme kohtaan.

Tällä peruskurssilla tutkitaan, minkälaiset asiat tekevät itsen tutkimisesta mahdollisimman turvallista. Teemme erilaisia luovia ja kehollisia mindfulness- ja sensomotorisia harjoituksia. Tämän jälkeen tehdään minän eri “puolista” (minätiloista) kartat ja pohditaan miten luovasti ja leikillisesti kirjoittaen voidaan lähteä tutustumaan oman persoonan eri puoliin.

Kurssi on terapeuttinen, mutta ei terapiaa. Joskus tämän kaltaisissa luovissa prosesseissa voi nousta esille kipeitä tunnetiloja, jotka vaativat jatkotyöstämistä. Tämän ennaltaehkäisemiseksi osallistujilta edellytetään perus mindfulness-taitoja/vireystilan säätelytaitoja ja/tai aikaisempaa kokemusta luovista terapeuttisista menetelmistä, jotta itsetuntemusmatka olisi mahdollisimman turvallinen.

Suunnitteilla on Sisäisen teatterin ohjaajakoulutus. Osallistuminen tälle kurssille voi tarjota mahdollisuuden tähän vuoden mittaiseen jatkokoulutukseen.

Mikaela on 48v perheellinen nuorisopsykiatri Kouvolasta, joka tällä hetkellä työskentelee Carean sosiaalipalveluissa ja nuorisopsykiatrian ensio-työryhmässä sekä pitää omaa vastaanottoa PlusTerveys Lääkärit Oy:ssa Kouvolassa ja Helsingissä. Nuorisopsykiatrina hän on työskennellyt pitkään osasto- ja avohoidossa (sekä hallinnossa) erikoistuen mm syömishäiriöiden hoitoon. Myös lastensuojelukenttä ja päihdehoito on tullut Mikaelalle tutuksi eri työtehtävien kautta. Viime vuosina Mikaela on hankkinut lisäkoulutuksia psyykkisten traumojen tunnistamisesta ja hoidosta ja on parhaillaan sensomotorisen psykoterapiakoulutuksen 2-tason koulutuksessa yhdessä Katin kanssa. Mikaela on myös valmistunut Eino Roiha Instituutista kirjallisuusterapiaohjaajaksi 2016 jossa hän teki lopputyönsä kirjoittamisesta hoidon tukena dissosiaatiohäiriöiden hoidossa. Nuorisopsykiatriaan erikoistumisen lisäksi Mikaela saa vuonna 2018 kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden ja on pitkällä päihdelääketieteen erityispätevyyden koulutusohjelmassa sekä tavoittelee musiikkilääketieteen erityispätevyyden hankkimista. www.mikaelabl.auttaa.fi

Kati on yksityinen hammaslääkäri, mindfulness-kouluttaja ja tietokirjailija Kuhmosta. Traumainformoitu terveydenhoito on lähellä Katin sydäntä. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut hypnoterapiasuuntaus, minätilojen terapia (ego state terapia) ja se, kuinka menetelmää voi käyttää luovan terapeuttisen kirjoittamisen viitekehyksenä (Sisäinen teatteri). Sarvela on kehittänyt menetelmää sekä käyttänyt sitä omaan itsereflektioon, hammashoitopelkopotilaiden ja muiden sosiaalisten pelkojen hoitamiseen, työnohjauksiin  (asiakkaiden ammatillinen ja henkilökohtainen itsereflektio) sekä kroonisten kipujen tukihoitona. Sarvela kehittää menetelmää tällä hetkellä moniammatillisessa,  poikkitieteellisessä yhteistyössä mm. Mikaelan kanssa. Sisäiseen teatteriin voi yhdistää mindfulness-menetelmiä esimerkiksi sensomotorisesta psykoterapiasta. Siihen voi kuitenkin varsin hyvin integroida myös muita luovia terapeuttisia menetelmiä. Traumaterapiasta saatu tietämys auttaa tekemään menetelmästä turvallisempaa, koska luovissa prosesseissa saatetaan välillä uida hyvinkin syvissä vesissä. www.katisarvela.com

Luettavaa:

Mikaela Blomqvist Lyytikäinen, Kirjoittaminen traumaperäisen dissosiaatiohäiriön tukena

https://katisar.files.wordpress.com/2016/06/kirjoittaminen-hoidon-tukena-pdf-1.pdf

Kati Sarvela , Sisäinen teatteri®—Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kuumussa Virtaa Oy, 2013

Jan Sky, Minän monet puolet, Kuva ja Mieli 2012

Elisabeth Vermooten, Fiction writing as symbolic constructivist Inquiry in Ego State therapy.

Ilmainen nettikirja minätilojen terapiasta:

http://reversingchronicpain.com/EmpoweringSelfEgoStateTherapy/EST_ebook.pdf