Minän monet puolet — eväitä sote-ammattilaiselle traumainformoituun kohtaamiseen

INFO

Alkamisaika
27.9.2019 klo 9.00
Loppumisaika
27.9.2019 klo 16.30

SIJAINTI

Old Lion's Mill, Kuopio

TAPAHTUMAKUVAUS

Kouluttajat:

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, psykiatrian erikoislääkäri

Kati Sarvela, hammaslääkäri, terapeutti, tietokirjailija


Päivä:  pe 27.9.2019


Hinta: early bird 109 euroa +  (+ alv 24 % 135,16 euroa, hinta sis. aamu- ja päiväkahvin), elokuun loppuun mennessä, tämän jälkeen 159 euroa sisältäen alv 24 %.


Kohderyhmä: Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset


Paikka: Old Lion’s Mill, Kuopio http://kuopiokokous.fi/

Minulla esimerkiksi, kuten monilla ihmisillä, on erilaisia mielentiloja, erilaisia oman itseni puolia, joilla on erilaiset tarpeet. Minulla on sosiaalinen puoleni ja minulla on yksinoloa rakastava puoleni. Mitä minun pitäisi tehdä? On mahdotonta tyydyttää näitä erillisiä tarpeita yhtaikaa. Teen elämästäni sopusointuisempaa järjestämällä päivän mittaan aikaa erilaisille ja keskenään ristiriitaisille tarpeilleni. Erilaisten tarpeiden huomioiminen ja tasapainottaminen lisää sisäistä joustavuutta, mukautuvuutta, yhteydentunnetta, energisyyttä ja vakautta. ~ Psykiatri Dan Siegel ~


Perustietoa traumoista ja dissosiaatioilmiöistä


Tämä kurssi on orientaatiokoulutus traumainformoituun eli tunnehaavat huomioivaan asiakastyöskentelyyn. Suomessa traumainformoitu hoito on lastenkengissä. Tässä asiassa edelläkävijämaita ovat Skotlanti, Yhdysvallat ja Kanada. Traumainformoidun hoitofilosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Tunnehaavoilla on suuri merkitys terveyskäyttäytymiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen ja toimenpidepelkoihin.

Käypähoito suosituksissa sanotaan: "Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt ovat melko tavallisia, kaikenikäisillä esiintyviä mielenterveyden häiriöitä, jotka tulee tunnistaa kaikkialla terveydenhuollossa. Trauman jälkeen jatkuvasti oireilevat tulee tutkia perusterveydenhuollossa asianmukaisesti ja ohjata tarvittaessa hoitoon." Suomessa sote-yksiköissä on vielä valitettavan vähän tietoa ja kokemusta psykologisista traumoista, vaikka niissä joka päivä käy asiakkaina lukuisia traumatisoituneita ihmisiä ja toisaalta myös esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten monet toimenpiteet ovat potentiaalisesti traumatisoivia.

Koulutuksessamme käydään läpi traumainformoidun hoitamisen perusasioita sekä avataan traumojen ja dissosiaatioilmiöiden ymmärrystä: kuinka jokainen ihminen on oikeastaan “moniääninen”. Sen tunnistaminen, havainnointi ja luova erilaisten puoliemme ilmaisu tarjoaa erään tien itsetuntemukseen. Vakavia tunnehaavoja omaavalla nämä dissosiatiiviset ilmiöt korostuvat, jolloin ne voivat tuottaa kärsimystä henkilölle itselleen ja hänen läheisilleen. Käymme läpi myös mitä on empatiauupumus ja sijaistraumatisoituminen. Entä millaista on kun, terveydenhuollon ammattilainen itse kärsii trauman oireista? Voiko terveydenhuollon ammattilainen olla myös vertaisauttaja?

9.00 - 10.15  Traumainformoitu pyramidimalli (Sarvela)

10.15 - 10.30 RUOKATUNTI

10.15 - 12.15  Kuinka tunnistaa traumojen oireita itsessä ja asiakkaassa? Minätilojen terapian näkökulmaa dissosiaatioon ja harjoitus (Sarvela)

12.15-13.15 RUOKATUNTI

13.15-14.30. Psyykkisen trauman eri tyypit ja vireystilan säätely (Blomqvist-Lyytikäinen)

14.30-14.45 KAHVITAUKO

14.45- 16.30  Psyykkinen trauma auttajassa  - kuormittavana tekijänä ja voimavarana (Blomqvist-Lyytikäinen)


Peruutusehdot


Yli 60 vrk ennen koulutuksen alkua (laskien taaksepäin koulutuksen aloituspäivästä) on koulutuksen peruuttaminen veloituksetonta.
Yli 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 50 €.  (1-14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan puolet koulutuksen hinnasta.


Koulutuksen peruuttamisesta koulutuksen alkamispäivänä, koulutuksen aikana tai koulutukseen saapumatta jättämisestä ilman peruutusta peritään koulutuksen täysi hinta. Mahdolliset puuttuvat maksusuoritukset peritään jälkikäteen viivästyskorkoineen.
Sairastapaukset ja loukkaantumiset: Mikäli henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen oman sairastumisen tai loukkaantumisen takia (todistettava lääkärintodistuksella), voi hän siirtää koulutuspäiviä tai koulutusjakson toisen ryhmän kanssa suoritettavaksi veloituksetta (ks. seuraava osio ”Koulutuspäivien siirto”). Jos kyseessä on pitkäaikainen sairastuminen, eikä koulutus ole vielä alkanut, voi koulutuksen peruuttaa kokonaan. Tässä tapauksessa peritään ainoastaan ilmoittaumiseen liittyvät toimistokulut 50 €. Muut maksusuoritukset palautetaan. Sairastumisesta on kuitenkin ilmoitettava ennen koulutuksen alkua ja lääkärintodistus vaaditaan aina.