Kadonnutta kehoyhteyttä etsimässä

INFO

Alkamisaika
22.12.2019 klo 9.30
Loppumisaika
22.12.2019 klo 16.30

SIJAINTI

Horisontti, Kajaani
Horisontti, Kajaani

TAPAHTUMAKUVAUS

Kouluttajat:

Maija Palsio (tanssi-ja liiketerapia, psykofyysinen terapia, opettaja)
Kati Sarvela (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia, hll)

Kohderyhmä: Opettajat ja sote-ammattilaiset

Hinta :  70 euroa + alv24% yht. 86.90 euroa

Kaikille hyväksyvän läsnäolon harjoitukset eli mindfulness harjoitukset eivät ole helppoja, mutta ne ovat olennainen osa traumainformoitua kohtaamista.  

Lapsuuden hankalat kokemukset, pienemmät ja suuremmat kolhut, ovat johtaneet siihen, että monet asiakkaamme, mutta myös lukuisat sote-ammattilaiset, ovat kadottaneet meitä ravitsevan yhteyden omaan kehoon.  Sen seurauksena saatamme samaistua herkästi reaktiivisiin tunnetiloihimme tai vaikkapa torjumme tunnetiloja, jotka eivät ole olleet hyväksyttyjä perheessämme. Tällöin meditaatioharjoituksetkin voivat olla haastavia.

Monet meistä ovat oppineet länsimaisessa kulttuurissa elämään “päässään”.  Tämä kehosta irti oleva olemisen tapa on ollut monelle tarpeellinen selvitymisstrategia tietyissä, tärkeissä, elämänvaiheissa. Sittemmin turhatkin, epäajankohtaiset, reaktiiviset, käyttäytymismallit ovat voineet jäädä kehomieleemme elämään omaa elämäänsä.

Tällä kurssilla tutustumme mm. Fellitin ACE tutkimuksiin eli lapsuuden hankalien kokemusten ja muiden tunnehaavojen, "traumojen", terveys ja mielenterveysvaikutuksiin sekä vaikutusmekanismeihin. Avaamme hiukan myös polyvagaaliteoriaa. Lisäksi tutustumme käytännön työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla pyrimme harjoittelemaan lempeästi ja turvallisesti oman kehoyhteyden avaamista, vahvistamista, omassa kehossa olemista.  Mietimme ja tutkimme, kuinka on mahdollista kokemuksellisesti oppia olemaan riittävän levollisessa tilassa omassa kehossamme. Näin kykenemme taitavammin havainnoimaan, tunnistamaan ja ohjaamaan tietoisuuttamme ja tunnetilojamme.

Tässä orientaatiokoulutuksessa johdatamme osallistujat oman itsensä äärelle. Tutkimme kehotietoisuutta liike-, aisti-, mielikuva-, ja kontaktiharjoitusten avulla.

Tältä kurssilta on mahdollista jatkaa seuraaviin Traumainformoituihin koulutusmoduileihin, joiden teemana on 1)  turva, 2) luovuus ja leikillisyys sekä 3) myötätuntoinen kohtaaminen.